قلیان 2.0 آزاد شد...

میگویند رییس جمهور محبوبمان قلیان 2.0 را ریلیز فرمودند.
پس به افتخارشون: 65.gif
این خبر خوب رو ظهر یکی از دوستان برای خوشنود کردنمان برایمان ارسال نمود.

آقا نیما هم دیشب برای صرف قلیان رفتند فرحزاد و از ضررهایش گفتند!

/ 1 نظر / 26 بازدید