چرا خوابم نميبره

یکی به من کمک کنه.....!

من چرا خوابم نمیبره فردا بیچاره میشم 14.gif

/ 4 نظر / 4 بازدید
¤••●··´`·..·جز تو هیچی نمی خوام.·´`·..·●•▪·¤

ای کاش آسمون حرف کویر رو میفهمید و اشک خود رو نثار گونه های خشک او می کرد .... ای کاش واژه حقیقت آنقدر با لبها صمیمی بود که برای بیان کردنش به شهامت نیاز نبود ... ای کاش دلها آنقدر خالص بودن که دعا ها قبل از پائین آمدن دستها مستجاب می شد .... ای کاش شمع ، حقیقت محبت را در تقلای بال پر سوز پروانه میدید و او را باور می کرد ... ای کاش مهتاب با کوچه های تاریک شب آشناتر بود .... ای کاش آنقدر مهربان بود که داغ را به دست خزان نمی سپردند .... ای کاش فریاد آنقدر بی صدا بود که حرمت سکوت را نمی شکست ... و کاش مرگ معنی عاطفه را می فهمید و عاطفه معنی عشق..... و کاش تو ....... برگرد ........ --ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ--ـ----ـ--ـ--ـ--ـ سلام گلم من اپدیتم و منتظر موفق باشی

عطيه

هر وقت خوابتون نبرد به يه دنيايی فکر کن که بعضی آدمها ی بدجنس نباشن بعد احساس آرامش می کنين و سريع خوابتون می بره