...!

 دخترک هميشه ميگفت: من براي نجابت وفا و زيباييت عاشق تو شدم.
 پسرک براي روز تولدش سه حيوان خانگي به او هديه داد...
اسب سگ و يک پرنده زيبا!
تا دخترک خواست دليل اينکار را بپرسد... پسرک رفته بود. براي هميشه...

(کپی رایت رضا) 

/ 5 نظر / 5 بازدید

hamishe hamin jooriye

halam baham mikhore

ّهلیا

دیگه چی دارین برا گفتن؟

هلیا